Cechy DDA

Jeśli jesteś dzieckiem alkoholika, być może masz takie cechy. Przeczytaj i zastanów się...

DDA (czyli skrót od Dorosłe Dzieci Alkoholików) nie jest jednostką chorobową, jednak obserwacje kliniczne osób wychowywanych w rodzinach alkoholowych pozwoliły na wyszczególnienie pewnych wspólnych, powtarzających się cech osób w tej grupie.

Poniżej prezentuję spis właściwości DDA, który cytuję z książki "Poza kontrolą" Wandy Sztander wydanej przez PARPA-ę.

Właściwości Dorosłych Dzieci Alkoholików

1. Nieumiejętność nawiązywania intymnych związków i obawa przed utratą własnego ja w bliskich związkach uczuciowych.
2. Obawa przed zdemaskowaniem własnej nieatrakcyjności i porzuceniem.
3. Ukrywanie uczuć i podatność na zranienie.
4. Obawa przed sytuacją konfliktową i gniewem.
5. Kłopoty z odpowiedzialnością: nadmierne podejmowanie odpowiedzialności lub uchylanie się od niej.
6. Poczucie odmienności i izolacji od ludzi.
7. Nieumiejętność radowania się i bawienia.
8. Trudności w odróżnianiu tego, co normalne od tego, co nienormalne.
9. Szukanie trudności i kryzysów w miejsce spokojnego życia.
10. Nadmierne poczucie lojalności.
11. Obawa przed utratą kontroli.
12. Tendencja do kłamstwa "bez powodu" - nawet wtedy, gdy łatwiej byłoby powiedzieć prawdę.

Jeśli jesteś DDA - masz takie lub inne trudności w życiu zastanów się nad podjęciem terapii indywidualnej i/lub grupowej. Pomoc terapeutyczną DDA zapewniają poradnie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Poszukaj w swoim mieście lub okolicy. Pamiętaj, że nie jesteś sam.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Zapraszam do komentowania. Proszę o kulturalne wyrażanie swoich poglądów. Nie akceptuję wulgaryzmów i chamstwa.